Opiekun Medyczny

Masz potrzebę niesienia pomocy? Jeśli tak, to opiekun medyczny to Twój wymarzony kierunek. Będziesz osobą która w sposób profesjonalny będzie pomagać osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokojeniu podstawowych potrzeb. Warto wiedzieć iż opiekun medyczny to zawód zaufania publicznego.

W programie nauczania:

 • podstawy przedsiębiorczości
 • opieka nad osobą chorą i niesamodzielną
 • zdrowie publiczne
 • zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy
 • zarys psychologii i socjologii
 • działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
 • język migowy
 • język obcy zawodowy w ochronie zdrowia
 • komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia
 • zabiegi higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze
 • działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną
 • praktyka zawodowa

Zadania i umiejętności opiekuna medycznego:

 • profesjonalna pomoc osobie chorej
 • umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów opiekuńczych osoby niesamodzielnej
 • pomoc w zaspokojeniu potrzeb pacjenta na płaszczyźnie bio-psycho-społecznej
 • sprawna asysta lekarzom w zabiegach pielęgnacyjnych
 • współpraca w grupie (z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym)
 • nabycie i promowanie zachowań prozdrowotnych

Absolwenci mogą znaleść zatrudnienie w:

 • oddziałach szpitalnych
 • zakładach opiekuńczo - pielęgnacyjnych
 • zakładach leczniczo - pielęgnacyjnych
 • domach pomocy społecznej
 • państwowych i prywatnych instytucjach zajmujących się osobami chorymi lub niesamodzielnymi w różnym wieku

Absolwenci mogą również podjąć pracę w ramach indywidualnej opieki w domu pacjenta.

Zajecia odbywaja sie w systemie stacjonarnym, co tydzień (środa, piątek, sobota).
Zajęcia prowadzone są w nowoczesnej i doskonale wyposażonej pracowni.
NAUKA BEZPŁATNA I TRWA 3 SEMESTRY


Zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodzie Opiekun medyczny wyodrębnione zostały następujące kwalifikacje:

K1: Z.4 Świadczenie usług pielęgnacyjno - opiekuńczych osobie chorej i niesamiodzielnej MED.03.

W trakcie nauki słuchacz może przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie.
Po zdaniu egzaminu z kwalifikacji w zawodzie i ukończeniu szkoły słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły policealnej i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w wybranym zawodzie.