Opiekunka Środowiskowa

To zawód wymagający poświęcenia, ale też dla ludzi o dużej empatii i wielkim sercu. Osoby decydujące się na tą profesję ceni się za wytrwałość, determinację i cierpliwość. W życiu warto pomagać, patrzeć z dystansem na teraźniejszość i chcieć dać innym potrzebującym cząstkę siebie.

W programie nauczania:

 • wybrane zagadnienia z psychologii i socjologii
 • bezpieczeństwo i higiena pracy w zawodzie
 • podejmowanie działalności gospodarczej
 • język migowy
 • polityka społeczna
 • opieka i pielęgnacja człowieka
 • podstawy przedsiębiorczości
 • opieka i aktywizacja podopiecznego
 • trening umiejętności społecznych
 • praktyka zawodowa

Zakres czynności opiekunki środowiskowej:

 • pomoc osobie potrzebującej w codziennych czynnościach domowych, planowaniu i organizacji gospodarstwa domowego
 • pomoc w wykonywaniu czynności pielęgnacyjnych i higienicznych u osób chorych, niesamodzielnych
 • udzielenie pierwszej pomocy w razie potrzeby
 • mobilizacja osoby podopiecznej do aktywnego spędzania czasu wolnego, rozwijanie zainteresowań
 • zwiększenie samodzielności życiowej

Absolwenci mogą znaleść zatrudnienie w:

 • ośrodkach opiekuńczych
 • ośrodkach rehabilitacyjnych
 • domach seniora
 • ośrodkach terapeutycznych
 • ośrodkach pomocy społecznej
 • możliwość prowadzenia prywatnej praktyki

Zajecia odbywaja sie w systemie zaocznym, co 2 tygodnie (sobota i niedziela).


Zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodzie Opiekunka środowiskowa wyodrębniona została następująca kwalifikacja:

K1 : Świadczenie usług opiekuńczych Z.5.

W trakcie nauki słuchacz może przystąpić do egzaminu potwierdzającego daną kwalifikację w zawodzie.
Po zdaniu egzaminu z danej kwalifikacji w zawodzie i ukończeniu szkoły słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły policealnej i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w wybranym zawodzie.