Technik Sterylizacji Medycznej

Technik sterylizacji medycznej jest przygotowany do samodzielnego wykonywania procesów związanych z myciem, dezynfekcją i sterylizacją narzędzi i sprzętu medycznego. Zgodnie z prognozami na przyszłe lata zapotrzebowanie na ten zawód będzie utrzymywało się na stałym poziomie. Obecna sytuacja sanitarno epidemiologiczna sprzyja zwiększeniu zapotrzebowania na ten zawód.

W programie nauczania m.in:

 • podstawy kominukcji interpersonalnej
 • bezpieczeństwo i higiena pracy w zawodzie
 • zarys anatomii, fizjologii z elemantami pierwszej pomocy
 • język migowy
 • język obcy zawodowy
 • organizacja ochrony zdrowia
 • technonogia mysia i dezynfekcji wyrobów medycznych
 • metody sterylizacji instrumentarium medycznego
 • pracownia sterylizacji medycznej
 • procesy mycia i dezynfekcji instrumentarium medycznego
 • praktyka zawodowa

Zakres czynności technika sterylizacji medycznej to m. in:

 • klasyfikowanie i przygotowywanie wyrobów medycznych do procesów dekontaminacji
 • przeprowadzanie procesów mycia i dezynfekcji oraz określanie wskaźników kontroli procesu
 • przygotowywanie wsadu z zastosowaniem odpowiedniej bariery sterylnej do procesu sterylizacji
 • przygotowywanie roztworów roboczych preparatów dezynfekcyjnych
 • prowadzenie dokumentacji procesu sterylizacji z uwzględnieniem dokumentacji zapotrzebowania na materiały eksploatacyjne
 • stosowanie środków ochrony indywidualnej podczas wykonywania zadań zawodowych zgodnie z ich przeznaczeniem

Absolwenci mogą znaleść zatrudnienie w:

 • centralne sterylizatornie szpitalne
 • jednostki wykonujące dekontaminację wyrobów medycznych
 • założenie własnej działalności w zakresie świadczenia usług sterylizacji na rzecz innych podmiotów gospodarczych

Zajecia odbywaja sie w systemie zaocznym, co 2 tygodnie (sobota i niedziela). Okres nauki 1 rok


Zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodzie Technik sterylizacji medycznej została wyodrębniona, następująca kwalifikacja:

MED.12 : Wykonywanie dekontaminacji sprzętu i wyrobów medycznych

W trakcie nauki słuchacz musi przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie.
Po zdaniu egzaminu z kwalifikacji w zawodzie i ukończeniu szkoły słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły policealnej i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w wybranym zawodzie.