Technik Administracji

Lubisz pracę biurową? Papierkową? Komputerową? To wymarzony zawód dla Ciebie.
Na rynku jest ciągłe zapotrzebowanie na administracyjnych fachowców, którzy znajdą zatrudnienie zarówno w urzędach administracji państwowej i samorządowej ale także i w firmach.

W programie nauczania:

 • podstawy przedsiębiorczości
 • język obcy zawodowy
 • bhp w administracji
 • ekonomiczne podstawy funkcjonowania przedsiebiorstw
 • podstawy prawa cywilnego
 • podstawy prawa administracyjnego
 • podstawy prawa pracy
 • podstawy prawa finansowego
 • organizacja pracy biurowej
 • pracownia pracy biurowej
 • postępowanie w administracji
 • praktyka zawodowa w 4 semestrze nauki

Do głównych zadań technika administracyjnego należą:

 • opracowanie projektów aktów administracyjnych
 • prowadzenie postępowań kończących się wydaniem decyzji administracyjnych
 • prowadzenie podstawowej dokumentacji księgowej i kadrowej
 • sporządzanie sprawozdań i protokołów z posiedzeń i zebrań
 • gospodarowanie majątkiem oraz nadzór innych pracowników
 • posługiwanie się nowoczesnymi technikami w zakresie organizacji prac biurowych

Absolwenci mogą znaleść zatrudnienie w:

 • instytucjach administracyjnych i samorządach terytorialnych
 • podmiotach gospodarczych każdej branży
 • organach organizacji społecznych, samorządów gospodarczych
 • organizacjach europejskich

Zajecia odbywaja sie w systemie zaocznym, co 2 tygodnie (sobota i niedziela).


Zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodzie Technik Administracji wyodrębniona została następująca kwalifikacja:

K1 : Obsługa klienta w jednostkach administracji EKA.01.

W trakcie nauki słuchacz może przystąpić do egzaminu/ów potwierdzającego daną kwalifikację w zawodzie.
Po zdaniu egzaminu ze wszystkich kwalifikacji w zawodzie i ukończeniu szkoły słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły policealnej i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w wybranym zawodzie.