Technik Bezpieczeństwa I Higieny Pracy

Czy wiesz że praca BHP-owca wymaga sporej motywacji?

To Ty będziesz wdrażać nowe zasady i likwidować niebezpieczne nawyki oraz schematy pracowników.

W programie nauczania:

 • podstawy przedsiębiorczości
 • język obcy zawodowy
 • zagrożenia w środowisku pracy
 • techniczne bezpieczeństwo pracy
 • pracownia komunikacji interpersonalnej
 • ergonomia w procesie pracy
 • podstawy prawa pracy
 • ocena ryzyka zawodowego
 • zarzadzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy
 • przyczyny wypadków przy pracy oraz choroby zawodowe
 • praktyka zawodowa w 3 semestrze nauki

BHP-wiec to zawód z przyszłością i spore wyzwanie, wiesz dlaczego?

 • odpowiadasz za bezpieczeństwo innych pracowników sporządzając bieżące i okresowe analizy w zakładzie pracy
 • rozwiązujesz bieżące problemy techniczne i organizacyjne związane z BHP w odniesieniu do stanowisk pracy
  jak i całego zakładu
 • kontrolujesz stan BHP, sporządzając sprawozdania i protokoły pokontrolne
 • piszesz opinie dotyczące spełniania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy
 • oceniasz ekonomiczne skutki zagrożeń, wypadków przy pracy i chorób zawodowych
 • dobierasz właściwe środki ochrony dla pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy
 • nadzorujesz wykonywanie zleceń służb kontrolujących warunki BHP we wszystkich instytucjach

Absolwenci mogą znaleść zatrudnienie w:

 • zakładowych służbach bhp do inspektora włącznie
 • w różnych rodzajach działalności gospodarczej, jako specjalista odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy
 • firmach zajmujących się organizacją szkoleń bhp
 • państwowej inspekcji pracy

Dzisiaj inspektor ds. BHP to bezprecedensowa postać każdego Zakładu Pracy, czy to korporacji czy mniejszej firmy? Zawód BHP-owca wiąże się nierzadko z prestiżową posadą w znanym banku czy Korporacji. Możesz również założyć własną działalność prowadząc i przyjmować zlecenia zakładów, tym sposobem zyskujesz samodzielność.


Zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodzie Technik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy wyodrębniona została następująca kwalifikacja:

K1 : Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy BPO.01.

W trakcie nauki słuchacz może przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie.
Po zdaniu egzaminu z kwalifikacji w zawodzie i ukończeniu szkoły słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły policealnej i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w wybranym zawodzie.