Technik Informatyk

Technik informatyk to bezdyskusyjnie zawód przyszłościowy. W dynamicznie rozwijającym się świecie,
w którym komputery odgrywają coraz większą rolę, rośnie zapotrzebowanie na specjalistów z branży IT. Technik informatyk to osoba zajmująca się nowymi technologiami w zakresie zasad gromadzenia, przekazu i przetwarzania informacji.

W programie nauczania:

 • podstawy przedsiębiorczości
 • systemy operacyjne
 • urządzenia techniki komputerowej
 • sieci komputerowe
 • witryny i aplikacje internetowe
 • systemy baz danych
 • działalność gospodarcza w branży informatycznej
 • język angielski zawodowy
 • diagnostyka i naprawa urządzeń techniki komputerowej
 • administracja sieciowymi systemami operacyjnymi
 • projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych
 • administracja bazami danych
 • programowanie aplikacji internetowych
 • praktyka zawodowa

Technik informatyk ma umiejętności takie jak:

 • sprawne posługiwanie się systemami operacyjnymi,
 • praca w różnych strukturach sieci komputerowych,
 • projektowanie i wykonywanie małej sieci komputerowej opartej o różne technologie,
 • konfigurowanie urządzenia sieciowego typu router-router,
 • posługiwanie się językiem obsługi wybranych rodzajów baz danych, w tym językiem sql,
 • znajomość wybranych języków programowania,
 • umiejętność obsługi oprogramowania użytkowego,
 • umiejętność doboru konfiguracji sprzętu i oprogramowania,
 • umiejętność obsługi urządzeń peryferyjnych (ups, skanery, drukarki, plotery, kamery cyfrowe).

Po ukończeniu nauki technik informatyk mógłby pracować:

 • w zakładach pracy wykorzystujących technologie informatyczne zaimplementowane na stanowiskach pracy,
 • firmach administrujących sieci komputerowe,
 • działach obsługi informatycznej dowolnego przedsiębiorstwa,
 • firmach tworzących oprogramowanie komputerowe,
 • punktach serwisowych,
 • sklepach komputerowych,
 • prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie podstawowych usług informatycznych.

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, co 2 tygodnie (sobota i niedziela).
Zajęcia prowadzone są w salach wykładowych, pracowni informatycznej oraz w pracowni multimedialnej.


Zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodzie Technik Informatyk wyodrębnione zostały następujące kwalifikacje:

K1 : Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych (E.12.)
K2 : Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami (E.13.)
K3 : Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami (E.14.)

W trakcie nauki słuchacz może przystąpić do egzaminu/ów potwierdzającego daną kwalifikację w zawodzie. Po zdaniu egzaminu ze wszystkich kwalifikacji w zawodzie i ukończeniu szkoły słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły policealnej i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w wybranym zawodzie.