Technik Rachunkowości

Czy wiesz że, wiele przedsiębiorstw poszukuje specjalistów w dziedzinie rachunkowości?

Pracownicy na tych stanowiskach, cieszą się dużym zaufaniem i poważaniem w firmie ponieważ stanowią jeden z głównych filarów firmy.

W programie nauczania:

 • działalność gospodarcza
 • bhp
 • język obcy zawodowy
 • wynagrodzenia i podatki
 • rachunkowość finansowa
 • podstawy przedsiębiorczości
 • rachunkowość przedsiębiorstw
 • dokumentacja biurowa i kadrowa
 • wynagrodzenia i podatki
 • praktyka zawodowa

Specjalista w tej dziedzinie:

 • prowadzi rachunkowość
 • Rozlicza daniny publiczne oraz wynagrodzenia
 • Rozlicza składki pobierane przez ZUS
 • Prowadzi analizę finansową

Absolwenci mogą znaleść zatrudnienie w:

 • w działach księgowych różnych przedsiębiorstw
 • w bankach
 • w firmach finansowych
 • w biurach rachunkowych
 • w urzędach skarbowych
 • w działach kadr rożnych przedsiębiorstw
 • w firmach doradztwa finansowego

Zajecia odbywaja sie w systemie zaocznym, co 2 tygodnie (sobota i niedziela).
Zajęcia prowadzone są w salach wykładowych oraz w pracowni multimedialnej.


Zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodzie Technik Rachunkowości wyodrębnione zostały następujące kwalifikacje:

K1 : Prowadzenie rachunkowości A.36.
K2 : Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych A.65.

W trakcie nauki słuchacz może przystąpić do egzaminu/ów potwierdzającego daną kwalifikację w zawodzie.
Po zdaniu egzaminu ze wszystkich kwalifikacji w zawodzie i ukończeniu szkoły słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły policealnej i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w wybranym zawodzie.